Akretitace PVtest opět obhájena

Dne 11. 8. 2014 proběhla v naší laboratoři Solartec PV test pravidelná dozorová návštěva Českého institutu pro akreditaci o.p.s., kdy jsme opět prokázali, jak vysokou úroveň naší odbornosti, tak i kvalitu našeho systému managementu.
Naše výsledky jsou nadále celosvětově uznávané a mají stejnou legislativní úroveň, jako kterákoli jiná zkušební laboratoř akreditována dle ISO/IEC 17025:2005.