Zelená pro fotovoltaiku!

Prostředníctvím programu „Nová zelená úsporám“ budou moci nově žadatelé čerpat investiční dotaci na instalaci malých fotovoltaických elektráren do 10kW a fotovoltaických systému pro ohřev vody pro rodinné domy.

Příjem žádostí začíná 22.10.2015.

Podporu ve výši 35 000Kč získají systémy pro přípravu teplé vody, které pokryjí potřebu tepla alespoň z 50%. Vyšší dotace zíkají systémy napojené na distribuční soustavu, umožňující využít vyrobenou elektřinu k pokrytí okamžité spotřeby v budově. Podmínkou je alespoň 70% využití zisku systému k pokrytí spotřeby v budově. Dotace v takovém případě může být až 100 000 korun.