Corner-2

Fotovoltaika

Fotovoltaika je alternativní způsob výroby elektrické energie přeměnou ze slunečního záření.

Princip Fotovoltaiky
Princip fotovoltaiky

Fotoelektrický jev objevil Alexandre Edmond Becquerel v roce 1839 a dodnes využíváme jeho poznatků..

Legislativa
Legislativa

Distribuční společnost na základě zákonů přijatých od EU musí vykupovat energii z obnovitelných zdrojů...

Návrh ostrovniho FV systému
Návrh ostrovniho FV systému

Vlastníte chatu, chalupu, karavan, jachtu, nebo jakýkoliv jiný občanský či průmyslový objekt v místě, kde není přivedena elektřina z rozvodné sítě?...

Státní podpora fotovoltaiky
Vládní podpora fotovoltaiky

Dle aktuální české legislativy jsou pro připojení fotovoltaických systémů do 30kWp instalovaných na střechách koulaudovaných budov v roce 2012...

Schéma možných připojení
Schéma možných připojení

Fotovoltaický systém můžeme připojit k síti, může však také fungovat jako autonomní či hybridní systém...