Corner-2

Vládní podpora fotovoltaiky

V roce 2014 jsou zrušeny veškeré podpory fotovoltaickcýh systémů a je tedy prakticky jediné řešení instalace autonomních systémů pro vlastní spotřebu - např. pro ohřev vody.

rok 2013

Dle české legislativy jsou pro připojení fotovoltaických systémů do 30kWp instalovaných na střechách kolaudovaných budov v roce 2013 tyto podmínky:

Garantovaný výkup po dobu 20 let

Zelený bonus a garantovaná výkupní cena jsou dvě formy podpory, jimiž vláda v současné době dotuje výrobu solární elektřiny a vyrovnává a napomáhá tak rozvoji ekologičtější výroby energie.

Zelený Bonus:

Podpora zeleným bonusem se vyplatí, když část elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny sami spotřebujete a přebytek odprodáte provozovateli přenosové soustavy. Zelený bonus získáte za veškerou vyrobenou energii, tedy i tu, kterou jste sami spotřebovali. Neplatíte tedy za nákup této spotřebované elektřiny dodavateli a ještě obdržujete zelený bonus.

Výkupní cena:

Principem vykupní ceny je prodej veškeré vyrobené elektřiny do sítě. Vlastní spotřebu si hradíte jako doposud, proto je tato forma výhodná tam, kde je minimální nebo zádná spotřeba elektřiny.

Čím více jste schopni Vámi vyrobené energie spotřebovat, tím více se vám vyplátí "ZELENÝ BONUS".

Vykoupíme Vaši energii

V režimu Zeleného bonusu standartně přebytky elektřiny odevzdáváte zdarma. Zařídíme Vám výkup této energie až za 990Kč/MWh (pro FVE od 30kWp).

Nedávejte přebytky zdarma, prodejte je!

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012,kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Výše vládní podpory pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným
výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
1.1.2013-31.6.2013 výkupní cena zelený bonus
do 5kW 3,41 Kč 2,86 Kč
do 30kW 2,83 Kč 2,28 Kč
1.7.2013-31.12.2013 výkupní cena zelený bonus
do 5kW 2,99 Kč 2,44 Kč
do 30kW 2,43 Kč 1,88 Kč