Corner-2

FreePowerBox - Vaše nezávislá enerige

Firma SOLARTEC vyvinula unikátní kompaktní systém pro napájení míst bez přístupu ke konvenčním zdrojům elektrické energie. FreePowerBox obsahuje samostantou řídíci jednotku, která koordinuje výběr zdrojů výroby elektrické energie podle povahy jejího odběru připojenými spotřebiči, monitoruje připravenost systému na
plynulou dodávku elektrické energie, informuje o svém stavu a práci připojených spotřebičů.
FreePowerBox je vhodný pro místa bez přístupu k elektrické rozvodné síti, která vyžadují stálé a spolehlivé
napájení po dlouhé časové období.PowerFreeBox
FreePowerBox může být kompletně přizpůsoben dle požadavků zákazníka.

Základní vlastnosti
Smart
Smart
Systém samostatně rozhoduje, který zdroj energie vybrat podle potřebného výkonu.
Kompaktni
Kompaktní
Systém je dodáván v typizovaném kontejneru, který umožňuje snadné převážení a manipulaci.
Power
Power
Dostupnost elektrické energie 24h denně po dobu určenou zákazníkem.
Fotovoltaika
Fotovoltaika
Napájení používá převážně zelenou energii - energii ze slunce.
Nezavisly
Nezávislý
Systém může být umístěn kdekoliv bez ohledu na dostupnost energetické sítě.
Realizace Na Klic
Na klíč
Konfigurováno je podle nároku zákazníka (požadovaný výkon a dobu, po kterou má systém pracovat nezávisle na energetické síti).

Schema FreePowerBoxFreePowerBox v praxi