Corner-2

Analýza a návrh

Instalace na střechách rodinných domů patří mezi nejrozšířenější na rozvinutých trzích s fotovoltaikou. Díky celkově nižším nákladům na instalaci a dostupnosti výstavby téměř na každém domě.

V ČR již opět budou instalace na střechy do 30 kWp podporovány formou investiční dotace.

Fotovoltaiku lze instalovat na všechny typy střech bez nutnosti zásahu do izolačních vrstev.