Corner-2

Realizace na klíč

Návrh technického řešení je vždy proveden z množství podkladů pro konkrétní instalaci a vychází z dlouholetých zkušeností pracovníků společnosti Solartec s projektováním a s instalací fotovoltaických elektráren v České republice i v zahraničí.

V technickém řešení návrhu je navrženo optimální rozložení panelů pro maximální využití plochy střechy, aby pro Vás byl efekt ekonomicky nejvýhodnější.

Hlavní komponenty:Schema Domu Cz

Fotovoltaické panely

Jsou klíčovým komponentem a slouší k samotné přeměně slunečního záření na elektrický proud (avšak pouze stejnosměrný). Panely se vyrábějí různými metodami, ale nejpoužívanější jsou panely z krystalického křemíku a jsou schopny vyrábět elektřinu i když je třeba zataženo (při tzv. difúzním světle)

Střídače

Střídač je elektrické zařízení měnící stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů (stejnosměrný proud je třeba v rozvodech automobilů) na proud střídavý jaký známe z elektrické zásuvky v domovních rozvodech. Toto zařízení je také zárověň řídícím centrem celého systému má další doplňkové funkce (např. monitorování).

Konstrukce

Fotovoltaické panely jsou na střeše připevněny různými konstrukčními systémy pro nespočet druhů střešních krytin a typů střech.