Corner-3

Cíle

Jedním z hlavních cílů výzkumných organizací v oblasti fotovoltaiky je zvýšení konverzní účinnosti solárních článků, následně panelů a snížení ceny těchto produktů. K těmto cílům se připojujeme i my, ovšem navíc se snažíme vychovávat novou generaci mladých specialistů. Dalším cílem je zvyšování povědomí o našich výzkumných aktivitách a o samotné fotovoltaice. Z tohoto důvodu se naši odborníci zúčastňují mnohých konferencí, seminářů a sezení, kde se s nimi může seznámit i neodborná veřejnost. Například: Česká fotovoltaická konference, Evropské dny slunce atd.