Corner-3

Partneři

Důraz je kladen na úzkou spolupráci s výzkumnými pracovišti.

 • AVČR (Akademie věd České republiky)
 • ČVUT v Praze (České vysoké učení technické v Praze) 
 • MU (Masarykova univerzita)
 • VSB Ostrava (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
 • VUT v Brně (Vysoké učení technické v Brně)
 • ZČU (Západočeská univerzita)
 • ISC Konstanz (International Solar Energy Research Center Konstanz)
 • Fraunhofer IWS (Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik)
 • STU Bratislava (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • UK Bratislava (Univerzita Komenského Bratislava)
 • a další.