Corner-3

Profil

Uvědomujeme si nutnost pokroku a inovací výrobků současně se snižováním celkových nákladů a ceny fotovoltaických systémů. Od roku 1989, kdy naši specialisté vyvinuli první vlastní technologii výroby a vyrobili "kulatý" solární článek v tehdejším podniku TESLA, se kontinuálně věnujeme, výrobě, výzkumu a vývoji v oblasti fotovoltaiky.