Corner-3

Řešené projekty

Projekty v ČR

Poskytovatelé výzkumných projektů řešených v laboratořích firmy Solartec jsou:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO FR-TI1/603: Implementace efektivní technologie nanášení tenkých pasivačních a antireflexních vrstev do výroby krystalických solárních článků. 

Pasivační a antireflexní vrstvy solárních článků vyráběných firmou Solartec jsou v současnosti realizovány stechiometrickým nitridem křemíku (Si3N4), rostoucím na křemíkových substrátech za podmínek nízkého tlaku a velmi vysokých teplot (900C) z plynné fáze dichlorsilanu a čpavku. Vysoké procesní teploty mají za následek nevratnou degradaci elektronických vlastností výchozích substrátů, které v důsledku výrazně omezují výslednou účinnost solárního článku. Předkládaný projekt řeší problematiku depozice tenkých pasivačních a antireflexních vrstev výzkumem v oblasti technologie, založené na bázi magnetronového naprašování. V podmínkách nizkoteplotního plazmatu je možné realizovat depozice široké škály vhodných materiálů, kde výhodou je především kontrolovatelnost celého procesu, určení přesného složení vytvářených vrstev a snadná reprodukovatelnost. Součástí projektu je i výzkum nechemického čištění křemíkových desek těsně před depozicí za pomoci vodíkových radikálů aktivovaných plazmatem.

Technologická agentura České republiky

MTP TA01020972: Modifikace jednotlivých technologických zařízení dávkových procesů pro zvýšení výtěžnosti výroby vysoce účinných křemíkových solárních článků s využitím modelovacích softwarů technologických procesů CFD-ACE+ a Flow Simulation.

Cílem projektu je demonstrovat technologii výroby vysoce účinných solárních článků se standardní strukturou a vysokou výtěžností výrobního procesu s použitím inovovaných designů vysokoteplotních reaktorů (pro fosforovou případně borovou difúzi, termickou oxidaci, LPCVD, resp. PECVD depozici tenkých antireflexních a pasivačních vrstev a sintračních pásových pecí) vyráběných řešitelem projektu pro snadnější uplatnění těchto výrobků na evropském a světovém trhu. Současně je cílem využití navržené a ověřené technologie na pracovišti spoluředitele pro design a výrobu vysoce účinných zákaznických typů článků a článků koncentrátorového typu, případně prodej licence této ověřené technologie.Evropské projekty


FP7-SME-201, REPTILE: Repairing of Photovoltaic Wafers and Solar Cells by Laser Enabled Silicon Processing. 

Silicon PV industry generates nowadays a large amount of non-optimal PV cells due to the complex production process and the high production speed. About 8 % of all produced cells have some defect which affects its efficiency, and even when this is detected in factory, the production cost and added value is already on the silicon. PV companies have either to sell them bellow cost, or recycle them through an external process. REPTILE project intends to provide a solution to this situation by developing an automated processing technique to detect, isolate and repair the local defects of silicon wafers and cells which downgrade their performance, thus obtaining new added value on those products, all ready to be integrated in the actual production chain. Actually, the REPTILE system will enable the use of cells and wafers with severe damage for the production of PV cells and modules of improved characteristics (optimal balance between cells) and custom geometry for infrastructure and building integration applications. Besides, with this automated technique, the consortium (which integrates three SMEs from different areas of the European PV sector) intends to consolidate the role of SMEs in the Solar Energy industry, by providing a tool for production of items demanded by niche and special market at a very competitive cost, as long as the source are the abundant rejects from PV industry. REPTILE also provides a new market line for the European sector of laser equipment, with a new industrial application which can have a faster permeation than other potential uses of laser in PV industry. The research leading to these results has received funding from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 286955.

FP7-PEOPLE-ITN-2008: Materials and Interfaces for Energy Conversion and Storages. 

There is a conconsensus today that supplying a growing world population with energy is one of the biggest – if not the biggest – challenge mankind is facing in the 21st century. The reasons for this are numerous and are among others related to the observation that energy is critical to human development, including economic growth, equity and employment, and that fossil fuels – our current energy backbone – are slowly but inevitably declining. This generates an increasing demand of well-educated young scientists knowledgeable in materials science for energy conversion and storage, because a central problem for all forms of energy is their efficient generation or conversion as well as energy storage with sufficiently high density (e.g., hydrogen or biofuels). In this broader context, the proposed Marie Curie Initial Training Network (ITN) "MATCON" will concentrate on the following topics of fundamental importance:photo-electrochemical generation of hydrogen by water splitting, bio-inspired and biomimetic energy conversion, Thermoelectric and thermoionic heat conversion for all of these topics, alternative or new materials and materials combinations will be necessary to improve the efficiency of energy conversion or to overcome existing problems with stability. Therefore, the Network will also put considerable emphasis on the tailoring and development of specific materials for electrodes, substrates and functional interfaces. This expertise will be of central importance for the successful implementation of the different research topics outlined above and, at the same time, provide an ideal basis for the training of the young researchers in state of the art materials science and semiconductor technology.

FP7-SME-2011-BSG Development of a competitive 0 Global Warming Potential (GWP) dry process to reduce the dramatic water consumption in the ever-expanding solar cells manufacturing industry.

The proposed project (SOLNOWAT) aims to develop a dry process alternative for the solar Photovoltaic (PV)cell industry. This innovation will allow for the reduction in the very high water consumption and Global Warming Potential (GWP) emissions of the current manufacturing process while meeting all industrial production requirements. Novel technical solutions will be developed, including:

  • A novel atmospheric pressure, Silicon (Si) wafer texturing process based on thermally activated Fluorine.
  • A novel mass spectrometric process monitoring solution.
  • An innovative in-process non-contact Si wafer handling solution.
  • A complete PV solar cell manufacturing process incorporating all these developments.

This project will clearly outline the environmental impact, cost and solar cell conversion efficiency improvements associated with the new manufacturing processes and will include dissemination to cell manufacturers. It will add significant value for the SMEs partners involve, by the development of new manufacturing equipment for PV production.